Алиментариус Кодексі Туралы

"Алиментариус кодексі" - бұл барлық жерде әр адам үшін қауіпсіз және жоғары сапалы тағамның кепілі. Өткен ғасырда азық-түлік тауарларының халықаралық саудасы айтарлықтай өсті. Бүгінгі таңда жер шарында қозғалатын тағамдардың саны мен әртүрлілігі өте үлкен.

Халықаралық азық-түлік стандарттары

Халықаралық стандарттар, нұсқаулықтар, нормалар мен ережелер тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етуге ықпал етеді. Олар сондай-ақ азық-түлік тауарларының адал саудасын ынталандырады. Тұтынушылар сатып алынатын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасына сенімді бола алады, ал импорттаушылар азық – түлік тауарларының өз ерекшеліктеріне сәйкес келетініне сенімді бола алады.

Тұтынушылардың денсаулығын сақтау

Халықтың азық-түлік қауіпсіздігі туралы алаңдаушылығы көбінесе Кодекстің жаһандық пікірталастардың орталығында болуына әкеледі. Ветеринарлық препараттар, пестицидтер, тағамдық қоспалар және ластаушы заттар – бұл Кодекс отырыстарында талқыланатын мәселелердің бірнешеуі ғана. Кодекстің стандарттары тәуекелді бағалаудың тәуелсіз халықаралық органдары ұсынатын сенімді ғылыми деректерге не ФАО мен ДДҰ ұйымдастыратын арнайы консультациялар арқылы негізделеді.

Кодекс стандарттары мүшелердің ерікті түрде қолдануы үшін ұсынымдар болып табылатындығына қарамастан, олар көбінесе ұлттық заңнаманың негізі ретінде қолданылады.

Сауда-саттықтағы кедергілерді жою

ДСҰ СФМ-де келтірілген Кодекстің тамақ өнімдерінің қауіпсіздік стандарттарына сілтеме Кодекстің сауда дауларын шешуде маңызды рөл атқаратынын көрсетеді. Кодекспен салыстырғанда азық-түлік қауіпсіздігі стандарттарын қатаң қолданғысы келетін ДСҰ мүшелеріне осындай шараларға ғылыми негіздеме беру ұсынылуы мүмкін.

1963 жылы құрылған сәттен бастап Кодекс жүйесі жаңа сын-қатерлерге жауап бере отырып, ашықтық және мүдделі тараптарды кеңінен тарту қағидатын сақтай отырып, дамып келеді.

"Кодекс Алиментариус" мақсаты

"Кодекс Алиментариус " - бұл халықаралық қабылданған стандарттар мен тамақ өнімдеріне қатысты басқа да құжаттар жиынтығы. Бұл стандарттар мен құжаттар тұтынушылардың денсаулығын қорғауға және адал азық-түлік саудасын қамтамасыз етуге арналған. " Кодекс Алиментариусінің" жарияланымдары тамақ өнімдеріне қойылатын анықтамалар мен талаптарды әзірлеуге әдістемелік көмек пен көмек көрсетуді мақсат етеді. Бұл талаптарды үйлестіру деңгейін арттыруға мүмкіндік береді және халықаралық сауданың дамуына ықпал етеді.

"Кодекс Алиментариусінің" қолданылу аясы

"Кодекс Алиментариус" өңделген, жартылай фабрикаттар немесе тұтынушыға шикі түрде келетініне қарамастан, барлық негізгі тамақ өнімдеріне арналған стандарттарды қамтиды. Кейіннен тамақ өнімдерін дайындау үшін пайдаланылатын азық-түлік шикізатын "Алиментариус Кодексінің" мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті дәрежеде енгізу керек. "Кодекс Алиментариус" тамақ өнімдерінің гигиенасы, сондай-ақ тағамдық қоспалар, пестицидтер мен ветеринариялық препараттардың қалдықтары, ластаушы қоспалар, таңбалау және ұсыну, талдау және іріктеу әдістері, тамақ өнімдерінің импорты мен экспортын бақылау және сертификаттау туралы ережелерді қамтиды.

Кодекс стандарттарының мәні

Кодекс стандарттары және оның құжаттары ұлттық заңнама үшін алмастырғыш немесе балама болып табылмайды. Әр елдің заңдары мен әкімшілік рәсімдерде сақталуы керек ережелер бар.

Кодекс стандарттары және оның басқа құжаттары тұтынушыны жоғары сапалы және денсаулыққа пайдалы, қоспалары жоқ, бастапқы өнімнің сапасын нашарлататын, тиісті түрде таңбаланған және ұсынылған тағамдармен қамтамасыз етуге арналған тамақ өнімдеріне қойылатын талаптарды қамтиды.

Кодекс стандарттарын қайта қарау

"Кодекс Алиментариус" комиссиясы және оның қосалқы органдары қажет болған жағдайда Кодекстің стандарттары мен басқа да құжаттарына оларды қазіргі заманғы ғылыми білімге және өзге де маңызды ақпаратқа сәйкес келтіру мақсатында өзгерістер енгізе алады.

Қажет болса, стандарт немесе басқа құжаттар жаңа стандарт әзірленгендей тәртіппен өзгертілуі немесе жойылуы мүмкін.

"Кодекс Алиментариус" Комиссиясының әрбір мүшесі Кодекстің қолданыстағы қандай да бір стандарттарына немесе басқа құжаттарына өзгерістер енгізу қажеттілігін туындатуы мүмкін жаңа ғылыми және өзге де маңызды ақпаратты анықтау және тиісті Комитетке ұсыну үшін жауапты болады.